Kostoja e një aborti

Kostoja e një aborti medikamentoz

Në Austri, shpenzimet e abortit fatkeqësisht nuk mbulohen nga sigurimi shëndetësor dhe gruaja duhet të paguajë vetë për të .
(Pothuajse në të gjitha vendet e tjera të Evropës Perëndimore kostoja është paguar nga sigurimi, të paktën për të rinjtë dhe gratë në gjendje jo të mirë sociale. Përjashtim bejnë Irlanda, Lichtenstein, Malta dhe Monako, ku aborti është i ndaluar.)

Për abortin, ju duhet të paguani një tarifë të gjithpërfshirëse dhe pa kosto shtesë, pavarësisht se cila metodë do të ndiqet:

Deri në javën e 10 te Shtatëzanis ë  € 560,-
Nga java e 10. deri n ë t ë 14 € 600,-

Në këtë cmim janë të gjitha kostot e përfshira, duke përfshirë përcaktimin e grupit të gjakut nëse është e nevojshme dhe të ashtuquajturës shiringës Rezus për gratë me llojin e gjakut rezus negativ.

Pagesa me kartën e debitit është në dispozicion në Gynmed Ambulatorium Vienna..

Këto Kosto përfshijnë…:

  • Këshillim rreth shtatëzanisë së padëshiruar
  • Këshillim për të gjetur metodën më të pershtatshme per ju
  • Pilulat në rastin e ndërprerjes se shtatëzanise në rrugë mjekësore
  • Ndërhyrja kirurgjikale, përfshirë këtu edhe Anestezinë (Narkozë totale ose anestezi lokale.)
  • Gjetja e grupit te gjakut dhe në rastin e një rezusi negativ,përfshihet këtu shiringa e rezusit.
  • Kujdesi i mëvonshëm