Cijena pobačaja

U Austriji zdravstveno osiguranje ne podmiruje troškove postupka, nego isti žena osobno plaća.
(U drugim državama Zapadne Europe, pobačaj je na teret zdravstvenog osiguranja, odnosno onaj u mlađih trudnica i u posebno osjetljivih kategorija trudnica. Izuzetak su Lihtenštajn, Malta i Monako, u kojima je pobačaj zabranjen).

Nema dodatnih troškova, s obzirom na metodu koja je primijenjena.

Do 10-og tjedna gestacije € 560,-
Od 10-og do 14-og tjedna gestacije € 600,-

(Im Gynmed Ambulatorium Wien ist eine Bankomatkasse vorhanden)
 

Nevedene cijene uključuju:

  • Konzultacije glede neželjene trudnoće
  • Konzultacije glede najprimjerenije metode za dovršenje neželjene trudnoće
  • Ginekološki pregled i medicinsko savjetovanje
  • Sve lijekove za medikamentozni pobačaj
  • Anesteziju (opću ili lokalnu) za kirurški pobačaj
  • Određivanje krvne grupe i Rh-faktora, te Rhogam (ako je trudnica Rh negativna)
  • Skrb neposredno iza zahvata