Çfarë duhet të merret parasysh?

Nëse keni vendosur të ndërprisni shtatzëninë, ka disa gjëra që duhet të merrni parasysh dhe të përgatiteni për atë qe ju pret në ditët që pasojnë.

Këtu kemi përmbledhur të gjitha informacionet për ju:

Duhet të informoheni mirë dhe të merrni një vendim të vetëpërcaktuar.

Nëse nuk kini bërë ende një test të shtëtzanisë ose vendimi juaj nuk është ende i qartë, ne jemi në dispozicion për një test ose konsultim sipas orarit të disponueshëm.

Mundësia e ndërlikimeve pas abortit është shumë e ulët, por nëse mendoni se diçka është e gabuar, mund të na kontaktoni në çdo kohë. Ju mund të kontaktoni një nga mjekët tanë përgjatë orareve nëpërmjet telefonit!