Náklady na potrat

V Rakúsku, náklady na interrupciu nie sú hradené zdravotnými poisťovňami a zákrok musí uhradiť v plnej výške žena. (Vo všetkých ostatných západoeurópskych krajinách je interrupcia hradená, minimálne pre mladistvé a sociálne slabé ženy). Výnimku tvoria Írsko, Lichtenštajnsko, Malta a Monako, kde sú interrupcie na žiadosť zakázané.

Za interrupciu účtujeme paušálny poplatok, bez ďalších nákladov, bez ohľadu na to, ktorá metóda je použitá:

Do 10. týždňa tehotenstva € 560,-
Od 10. do 14. týždňa tehotenstva € 600,-

(V Gynmed ambulancii je bankomat)
 

Paušálny poplatok zahŕňa nasledovné služby:

  • Poradenstvo v oblasti neželaného tehotenstva
  • Poradenstvo o metóde, ktorá je pre vás najvýhodnejšia
  • Lieky použité pri medikamentóznom potrate alebo
  • Operačný zákrok vrátane anestézie (celková alebo lokálna anestézia)
  • Stanovenie krvnej skupiny a v prípade, že ste Rh negatívna, imunizácia IgG anti D.
  • Poradenstvo po interrupcii