Klinikat ardhjen e vonshme

Në Austri, një abort e vonuar pas muajit të tretë është i mundur vetëm nëse   ka një arsye mjekësore, dmth. një keqformim i rëndë i embrionit, një problem serioz shëndetësor i gruas shtatzënë apo femra ishte më e re se 14 vjec kur ngeli shtatzanë

Vlerësimi nëse një keqformim i pranishëm është serioz dhe me pasoja te renda, behet nga mjeket perkates.. Nëse gratë / çiftet nuk janë në gjendje të pranojnë dhe të marrin përgjegjësi për një fëmijë të hendikepuar ato marrin kete vendim plotësisht ne mbikqyrje te plote dhe bashkëpunim i stafit mjekësor. Shpesh, spitalet kanë ngritur të ashtuquajturat "komisione etike" të cilat vendosin nëse aborti duhet kryer ose jo. Megjithatë, nuk ka bazë ligjore për këto komisione. Kështu aktiviteti dhe vendimet e tyre janë krejtësisht arbitrare. Përveç kësaj, ekziston një marrëveshje midis mjekëve në Austri për të kundërshtuar një abort të vonuar të grave që kane qene nen kujdesin e një mjeku tjetër.

Cdo vit rreth 100-200 Gra nga Austria udhëtojnë jashtë shtetit për një abort  sepse në vëndin e tyre nje abort i vonuar nuk merret përsipër.

Në fund të muajit të tretë (pas javës së 14-të), spitalet e mëposhtme në Hollandë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Suedi kryejnë aborte:

Klinikat e abortit në HOLLANDE

Amsterdam

Abortus Kliniek Amsterdam, Sarphatistraat 620, NL-1018 AV AMSTERDAM
Telefon: +31 20 6932151
E-mail: info@abortuskliniek-amsterdam.nl
Website: www.abortuskliniek-amsterdam.nl
Schwangerschaft bis zur 18. Woche

Arnhem

Mildred-Rutgershuis
, Zijpendaalseweg 101, 
NL-6814 CH Arnhem
Telefon: +31 26-4436457
E-mail: info@mildred-rutgershuis.nl
Website: www.mildred-rutgershuis.nl
Schwangerschaft bis zur 16. Woche

Heemstede

Beahuis & Bloemenhovekliniek
 Herenweg 211-215, 
NL-2106 MJ Heemstede
Telefon: +31 23-5289890
Website: www.bloemenhove.nl
Schwangerschaft bis zur 22. Woche

Roermond

Gynaikon Kliniek Roermond, Medisch Centrum Bredeweg, Bredeweg 239, NL-6043 GA Roermond
Info-phone: +31 475 396 224 (D, F, GB)
E-mail: info@gynaikon.nl
Website: www.gynaikon.com
Schwangerschaft bis zur 18. Woche

Rotterdam

Gynaikon Kliniek Rotterdam, Strevelsweg 700
, NL-3083 AS Rotterdam

Info-phone: +31 475– 396 224 (D, F, GB)
E-mail: info@gynaikon.com
Website: www.gynaikon.com
Schwangerschaft bis zur 18. Woche

Utrecht

Vrelinghuis
Biltstraat 397-423
NL-3572 AV
Utrecht 
Telefon: +31 30-2333542
E-mail: vrelinghuis@unet.nl
Website: www.vrelinghuis.nl
Schwangerschaft bis zur 22. Woche

Klinikat e Abortit në Britani

bpas (Anbieter in Grossbritannien mit einem Netzwerk von Kliniken) bpaslocations

Aborte në Austri