Zákon

Zákonné ustanovenia týkajúce sa umelého prerušenia tehotenstva v Rakúsku

Zhrnutie:
Umelé prerušenie tehotenstva na žiadosť ženy a bez lekárskeho odôvodnenia je v Rakúsku legálne, ak je vykonané lekárom/lekárkou pred 16. týždňom tehotenstva (v rámci troch mesiacoch po uhniezdení) po predošlom poradení sa s príslušným lekárom/lekárkou. Okrem tohto neexistujú žiadne iné predpisy, takže poradenstvo a ošetrenie sa môžu upraviť podľa individuálnych požiadaviek.

V Rakúsku nie je predpísaná žiadna čakacia doba, žiadne predpísané poradenstvo v poradenskom centre, žiadne obsahové normatíva pre lekárske poradenstvo a žena nemusí udať dôvody pre umelé prerušenie tehotenstva. Osobné údaje nie sú oznamované ďalej a nexistuje žiadne hlásenie pre zdravotnú poisťovňu alebo inú inštitúciu. Rovnako nehrá žiadnu úlohu ani trvalé bydlisko. To znamená, že ženy z iných krajín majú rovnaký bezproblémový prístup k umelému prerušeniu tehotenstva.

Avšak umelé prerušenie tehotenstva nie je, tak ako v takmer vo všetkých iných krajinách západnej Európy, uhrádzané zdravotnou poisťovňou. To znamená, že ženy musia za tento zákrok platiť, okrem prípadov kedy je zdravotný dôvod na umelé prerušenie tehotenstva (zdravotná indikácia).