Veľmi skoré tehotenstvá

(pred 6.týždňom tehotenstva)

Tehotnosť sa dá čoraz častejšie zistiť veľmi skoro. Ak je tehotenstvo neželané, často sa ženy rozhodnú pre umelé prerušenie tehotenstva v priebehu niekoľkých dní a väčšinou nechcú príliš dlho čakať na jeho vykonanie. Aj v skorom štádiu môže byť medikamentózne, ako aj chirurgické prerušenie účinné a bezpečné. Čím skôr je zákrok vykonaný, o to je jednoduchší a má menej vedľajších účinkov. Avšak bezpodmienečne po jednom týždni by ste sa mali  podrobiť kontrole a mali by ste vziať do úvahy niekoľko informácii:

Čo by sa malo zvážiť v ranom tehotenstve?

Tehotnosť pred 6.týždňom tehotenstva (počítané od prvého dňa poslednej menštruácie) je taká malá, že nie je ešte jednoznačne viditeľná resp. zistiteľná ultrazvukom.  Pomocou tehotenského testu je síce možné s istotou zistiť, či je žena tehotná, avšak nie je možné určiť, kde sa tehotenstvo zahniezdilo: či v dutine maternice (ako vo väčšine prípadov) alebo mimo, napríklad vo vajíčkovode (veľmi zriedkavo).
Vajíčkovodová tehotnosť je veľmi zriedkavá. Avšak je veľmi dôležité ju včas rozpoznať, pretože::

  • môže viesť k ohrozeniu života a musí byť bezodkladne ošetrená
  • pomocou špeciálnej operácie (laparoskopie) alebo pomocou špeciálneho lieku (methotrexat)

Vajíčkovodová tehotnosť je diagnostikovaná väčšinou pre narastúce a stále bolesti v pravom alebo ľavom podbrušku, „špinenie“ až mierne krvácanie a/alebo pokles krvného tlaku až po kolaps. Ak sa vyskytnú tieto symptómy, mali by ste sa okamžite podrobiť lekárskej kontrole.

V prípade veľmi skorej tehotnosti, ktorá ešte nie je viditeľná ultrazvukom, by mal byť určený tehotenský hormón v krvi alebo v moči. Približne o týždeň neskôr by sa mala vykonať kontrola ultrazvukom alebo stanovenie hladiny tehotenského hormónu. Kontrolu tehotenského hormónu môžete vykonať aj Vy sama, pomocou špeciálneho testu moču.

Výrazné zníženie tehotenského hormónu po prerušení tehotenstva potvrdzuje ukončenie tehotnosti. Ďalšie kontroly nie sú nutné, iba ak sú ťažkosti, ako napríklad silné krvácanie, bolesti a pod. Ak je hladina tehotenského hormónu pri kontrole o týždeň po interrupcii zvýšená alebo taká istá, môže to byť signál vajíčkovodovej tehotnosti. V tomto prípade je nutné určiť pomocou ultrazvuku, či sa tehotnosť nachádza v maternici alebo vo vajíčkovode. Podľa výsledku sú nutné ďalšie kontroly alebo ošetrenia.

Ak je kontrola tehotenského hormónu dodržaná, je skoré prerušenie tehotenstva účinná a bezpečná metóda.e.