Právna situácia maloletých

Interrupcia u neplnoletých:

Zákon predpokladá, že žena vo veku 14-18 rokov môže dať súhlas na interrupciu, akonáhle je schopná porozumieť zákroku a urobiť o tom rozhodnutie.

Ak nepolnoletá nie je schopná porozumieť zákroku a rozhodnúť sa preň, je potrebný súhlas niektorého z rodičov alebo osoby, ktorej je neplnoletá zverená do opatery.

Všetky neplnoleté ženy mladšie ako 14 rokov musia mať súhlas niektorého z rodičov alebo osoby, ktorej je neplnoletá zverená do opatery.

Maloletí s nechceným tehotenstvom