Terhességmegszakításra vonatkozó osztrák jogszabályok

Összefoglalás:

A nő által kezdeményezett, orvosi indok nélkül végzett terhességmegszakítás akkor legális Ausztriában, ha a 16. terhességi hét előtt (a beágyazódást követő 3 hónapon belül) történik, és megfelelő tanácsadás és felvilágosítás után orvos végzi el. Klinikánkon a terhességmeszakítás csak a 14. hétig lehetséges. Ezen kívül nincsenek további előírások, a tanácsadás és a kezelés tehát a páciens egyéni igényeinek figyelembe vételével történhet.

Ausztriában nincsen kötelező várakozási idő, kötelező védőnői tanácsadás, nincs tartalmilag előírva, az orvosnak mit kell elmondania a tanácsadás során és a nőnek nem kell megmagyaráznia, miért döntött az abortusz mellett. A páciensek személyes adatait nem adjuk ki harmadik félnek, mivel sem a társadalombiztosítás, sem egyéb intézmény felé nem kell jelezni a beavatkozást. A lakóhely is jelentéktelen, a külföldről érkező nők ugyanolyan jogokkal élhetnek, mint az osztrák lakosok.

A terhességmegszakítás költségeit azonban, sok Nyugat-európai országgal ellentétben, nem állja a társadalombiztosítás, a nőknek tehát saját maguknak kell fedezniük a költségeket, kivéve, ha orvosi indikáció áll fenn.


StGB 97.§ - hatályos 1975. január 1-től:

(1) A terhességmegszakítás nem büntethető,

  • ha orvos végzi előzetes konzultáció után, és ha a terhesség három hónapnál nem idősebb, vagy ha az abortusz által más módon nem elkerülhető súlyos veszélyes állapot szüntethető meg,
  • ha az anya szellemi vagy testi egészsége súlyosan veszélyeztetett,
  • ha a születendő gyermek súlyos testi vagy szellemi fogyatékossággal rendelkezne,
  • ha az anya 14 évnél fiatalabb volt a teherbeesés időpontjában és a megszakítást a fenti esetekben orvos végzi,
  • ha az anyai életet közvetlenül veszélyeztető helyzet nem kerülhető el másként és az úgy állt elő, hogy orvosi segítség nem volt elérhető.

(2) Egyetlen orvos sem kötelezhető terhesség megszakítás végzésére, kivéve az anya azonnali életveszélyes állapotát, amely másként nem kezelhető. A fenti állítás az egészségügyi dolgozókra is érvényes.

(3) Senki sem marasztalható el, azért mert elvégzett vagy részt vett egy törvényes abortuszban, vagy azért mert az megtagadta.

Magyarázat:
Az abortusz jogszerű,

  • ha a beágyazódást követő három hónapon belül történik,
  • ha orvosi megbeszélés után történik
  • és a beavatkozást orvos végzi.

Az első három hónap után az abortusz csak meghatározott okok fennállta esetén törvényes.

A terhesség megszakítás Ausztriában jogszerű. Nincs várakozási idő és kötelező védőnői vizit. A terhes állampolgárságának az osztrák jog szempontjából nincs jelentősége. A külföldieknek ugyanazok a lehetőségei, mint a helyieknek. A terhesség megszakítást Ausztriában nem kötelező semmilyen hatóságnak sem bejelenteni, így a páciensek adatai titkosak maradnak.

A jogi helyzet Ausztriában kiskorú esetén


Terhesség megszakítás 18 évnél fiatalabb nőknél:

A törvény szerint amennyiben a kiskorú 14-18 év közötti életkorú, egyedül dönthet a nála alkalmazott kezelésről, feltéve, ha képes megérteni a helyzetet és cselekvőképes. Ha nem egyértelműen megállapítható, hogy a kiskorú cselekvőképes-e, akkor azt kell feltételezni, hogy az. Amennyiben a kiskorú cselekvőképtelen, a kezeléshez a szülő, vagy törvényes gondviselő engedélye szükséges.

A 14. életévüknél fiatalabbak csak szülő vagy törvényes gondviselő engedélyével kezelhetőek.