Gynmed ambulancia

Gynmed Clinic Vienna
Pri umelom prerušení tehotenstva je dôležité, aby ste toto rozhodnutie urobili samy a boli ste presvedčené, že je to v tom momente pre Vás to najlepšie rozhodnutie. Prehliadka u gynekológa/gynekologičky alebo rozhovor v poradenskom centre môže byť taktiež veľkou pomocou. Avšak, nie je to ani záväzné ani podmienka pre umelé prerušenie tehotenstva.

Prosím berte do úvahy, že v ambulancii hovoríme po nemecky, anglicky a francúzsky, ale bohužiaľ nie po slovensky. Avšak, všetky písomné informácie na tejto webovej stránke a aj v ambulancii sú k dispozícii po slovensky.