PO umelom prerušení tehotenstva

Samozrejme urobíme všetko preto, aby bol zásah opatrný a ohľaduplný a nenastali žiadne zbytočné bolesti.

Čo je potrebné mať na pamäti po potrate?

Bolesti

Chirurgické prerušenie tehotenstva:

Bezprostredne po chirurgickom prerušení tehotenstva sa maternica stiahne. Zriedkavo môže nastať mierne sťahovanie alebo bolesti. Ak máte bolesti, dostanete samozrejme ďalšie lieky utišujúce bolesť.

Medikamentózne prerušenie tehotenstva:

Po užití druhej tabletky (Cyprostol®), prostaglandínu často nastanú bolesti v bruchu a/alebo v krížoch. Preto odporúčame súčasne preventívne užiť lieky utišujúce bolesť: Parkemed®, (Ibu-)Brufen 200mg, napríklad Dismenol® alebo Diclofenac, napr. Voltaren®50 alebo 75mg. Ak máte bolesti, mali by ste včas užiť lieky proti bolesti.

Krvácanie

Chirurgické prerušenie tehotenstva:

Krvácanie po chirurgickom prerušení je väčšinou slabšie ako bežné menštruačné krvácanie. Avšak môže byť nepravidelné, napríklad prvé 1-2 dni vôbec/alebo veľmi slabo.
V niekoľkých málo prípadoch však môže byť krvácanie silnejšie.  Pri tom sa môže krv pri výrone z maternice zraziť ako náhle je v kontakte s pošvou. Krv bude potom vylúčená ako krvný gél (zrazený kus). (Nie sú to žiadne kusy tkaniva.) Toto je znak silnejšieho krvácania.

Mifegyne:

Pri medikamentóznom prerušení tehotenstva nastáva krvácanie väčšinou až po užití prostaglandínu Cyprostol® a môže byť počas niekoľkých hodín silnejšie ako bežné menštruačné krvácanie. Potom sa zmenší, avšak môže trvať ešte 1-2 týždne ako ľahké mazové krvácanie.

Pohlavný styk, tampóny, plávanie, kúpanie a pod.

Počas prvých 2 dní po prerušení tehotenstva by ste nemali mať žiadny pohlavný styk a nemali by ste plávať, kúpať sa či používať tampóny. Potom môžete robiť všetko, čo Vám robí dobre. Neexistuje žiadny dôkaz že by tieto činnosti po uplynutí 2 dní viedli k zvýšenému riziku infekcie.
Sprchovanie je samozrejme možné vždy!

Antibiotiká

Chirurgické prerušenie tehotenstva:

Pred každým chirurgickým prerušením  robíme vyšetrenie pošvového sekrétu. Ak sa v tom alebo počas prerušenia vyskytne náznak zápalu, budú Vám podané antibiotiká.

Mifegyne:

Pri medikamentóznom prerušení tehotenstva nie je zvýšené riziko infekcie.

Horúčka

Zriedka nastane po prerušení zápal. Zápal sa prejaví horúčkou počas dní po prerušení tehotenstva. V takom prípade y sta sa mali s nami rýchlo spojiť.

Tehotenské symptómy: nevoľnosť, napínanie pŕs

V každom prípade ustúpi nevoľnosť v priebehu niekoľkých dní po prerušení tehotenstva. Napínanie pŕs môže niekedy pretrvať až 3 týždne.
Príležitostne môžu tehotenské symptómy trvať pri medikamentóznom prerušení tehotenstva o niečo dlhšie ako pri chirurgickom prerušení.

Tehotenský test

Tehotenský hormón je z tela len pomaly vylučovaný a bežné testy sú veľmi chúlostivé. Preto môže tehotenský test, aj napriek úspešnému prerušeniu tehotenstva, ukazovať pozitívny výsledok až po najbližšiu menštruáciu.
Vyšetrenie ultrazvukom Vám dá spoľahlivú správu o tom, či ste alebo nie ste tehotná.

Pracovná neschopnosť

Chirurgické prerušenie tehotenstva:

Zvyčajne sa zotavíte veľmi rýchlo po chirurgickom prerušení tehotenstva a pracovná neschopnosť nie je vo väčšine prípadov nutná.

Medikamentózne prerušenie tehotenstva:

Prvé hodiny po užití prostaglandínu Cyprostol® môžu príležitostne dôjsť k silnejšiemu krvácaniu. Preto odporúčame, aby ste v tomto čase nepracovali. V každom prípade môže byť krátkodobá podpora pri starostlivosti o deti nápomocná.

Ťažká telesná činnosť

Pre väčšinu žien nie  je prerušenie tehotenstva viac zaťažujúce ako normálna menštruácia. To znamená,  že môžu robiť všetko, čo im robí dobre.

Následná kontrola

Chirurgické prerušenie tehotenstva:

Ihneď po chirurgickom prerušení Vám urobíme vyšetrenie ultrazvukom, aby sme si boli istí, že vaša dutina maternice je prázdna. Je zmysluplné, ak po niekoľkých týždňoch navštívite Vášho gynekológa/ Vašu gynekologičku so zámerom prediskutovať postup týkajúci sa ochrany pred oplodnením.

Medikamentózne prerušenie tehotenstva:

Po 1-3 týždňoch by ste sa mali podrobiť vyšetreniu ultrazvukom, aby ste sa ubezpečili, že tehotenstvo je naozaj ukončené!

Nasledujúca menštruácia

Prerušením tehotenstva začína telu nový cyklus. Väčšinou nastane menštruácia približne o 4-6 týždňov neskôr. Táto môže byť niekedy o niečo silnejšia ako obvykle.

Psychický stav po umelom prerušení tehotenstva:

Veľa žien vníma čas do prerušenia ako priťažujúci a cíti sa po zásahu uľahčene. (Pozri aj knihu: „Smutné a oslobodené zároveň“, zážitky žien,, www.abtreibung.at...)
So zámerom predísť psychickým problémom je dôležité, aby:

  • ste boli dobre informovaná
  • ste sa rozhodli samostatne
  • priaznivé, spoločenské prijatie Vášho rozhodnutia vo Vašom osobnom okruhu
  • byť optimálne medicínsky a ľudsky ošetrená v príjemnej atmosfére

Umelé prerušenie tehotenstva môže žena prežívať aj ako oslobodenie alebo uľahčenie. Dočasné fázy smútku sú súčasťou normálneho procesu spracovanie, ako aj v každej inej krízovej situácii.

Plodnosť-ochrana

Existujúca tehotnosť je dôkaz toho, že ste plodná. Prerušenie bez komplikácií nemá žiadne negatívne účinky na plodnosť. Najbližšia ovulácia nastane približne 2 týždne po prerušení. Pritom môžete byť ihneď zas tehotná, ak nepoužijete bezpečnú ochranu. S hormonálnou antikoncepciou (tabletka, tyčinka, krúžok, náplasť, trojmesačná injekcia) by ste mali začať hneď po chirurgickom prerušení tehotenstva.

Pri medikamentóznom prerušení môžete začať s metódou Vami vybranej hormonálnej antikoncepcie v deň, keď nastane krvácanie.

Možnosť nastania komplikácií po umelom prerušení tehotenstva je veľmi malá, ale ak máte pocit, že niečo predsa len nie je v poriadku, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť. Počas celých 24 hodín môžete telefonicky zastihnúť jedného z našich doktorov!