Dodatok

 

Vylúčenie zodpovednosti
Obsah tejto internetovej stránky bol starostlivo zostavený a overený. Napriek tomu Gynmned neručí za úplnosť a pravdivosť  uverejnených údajov a obrázkov. Chyby a zmeny sú vyhradené.

V prípade, že obsah týchto internetových stránok je neúplny alebo nesprávny, oznámte nám to, prosím.

Aj napriek starostlivej kontrole nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých správ. Za obsah prepojených stránok je výlučne zodpovedný ich prevádzkovateľ. 


Za obsah je zodpovedný::
DDr. Christian Fiala
A-1150 Viedeň
Mariahilfergürtel 37
Tel: +43/699 178 178 00
e-mail:info@gynmed.at

Design & Produktion:
Fox medialab & design,
A-1070 Viedeň, Halbgasse 7
Tel: +43/1/5224028
email: office@fox.co.at

powered by Drupal

Fotografie:

Gynmed má vyhradené všetky práva na uverejnené obrázky a texty. Články a ich obsah na týchto stránkach autorsky vytvoril Gynmed a podliehajú rakúskym autorským zákonom . 

Rozmnožovanie, úprava, šírenie a akýkoľvek spôsob využitia mimo hraníc autorského práva, vyžadujú písomný súhlas Gynmed. Sťahovanie a kopírovanie tejto internetovej stránky je povolené len pre súkromné, nie komerčné využitie.

 

Právna príslušnosť: Krajský súd Viedeň.

„Gynmed ambulatorium“  je zdravotnícke zariadenie, ktoré zriadila na základe zákona o zdravotníckych zariadeniach Krajinská vláda Viedeň a je súčasťou Viedenskej hospodárskej komory.