Regulacje prawne dotyczące aborcji przeprowadzonej na terenie Austrii.

Podsumowanie:

Przerwanie ciąży na żądanie kobiety bez przyczyn medycznych jest w Austrii możliwe i legalne, jeśli przeprowadzone jest przed 16. Tygodnia ciąży ( w ciągu 3 miesięcy od implantacji). Aborcja może zostać przeprowadzona przez lekarza po wcześniejszej rozmowie objaśniającej wszystkie aspekty. Oprócz tego nie ma zadnych przepisów regulujących, tak że porada i zabieg mogą zostać przeprowadzone z dopasowaniem do indywidualnych potrzeb.

W Austrii nie ma określonego czasu oczekiwania na zabieg, nie ma też obowiązkowej rozmowy w poradni, nie ma przepisów regulujących przebieg rozmowy z lekarzem. Kobieta nie musi podawać przyczyn decydujących o wyborze aborcji. Dane osobowe nie są przekazywane do kasy chorych ani do żadnej innej instytucji. Również miejsce zamieszkania jest bez znaczenia, co oznacza, że kobiety z innych krajów mają nieograniczony dostęp do aborcji.

W Austrii zabieg przerwania ciąży nie jest refundowany przez kasy chorych, tak jak w innych krajach europejskich. W Austrii kobiety same płacą za aborcję, wyjątkiem jest sytuacja, gdy istnieje medyczna indykacja do przeprowadzinia zabiegu.


1.1.1975 roku weszły w życie następujące regulacje prawne:
§97 StGB, o niekaralności aborcji

Aborcja nie jest karalna

  1. jeśli została przeprowadzona w pierwszych trzech miesiącach i poprzedziła ją porada lekarska,
  2. jeśli istnieją przeciwwskazania medyczne, zagrożenie zdrowia kobiety będącej w ciąży lub płodu,
  3. lub jeśli przerwanie ciąży jest konieczne podczas ratowania życia kobiety będącej w ciąży.

W Austrii aborcja możliwa jest niezależnie od miejsca zamieszkania. Kobiety przyjeżdżające do Austrii w celu przerwania ciąży podlegają austriackiej jurysdykcji. Obywatelstwo kraju o ewentualnie restrykcyjnym prawie aborcyjnym nie ma w tym momencie znaczenia.

Aborcja u nieletnich

Do przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży u osoby nieletniej możliwa jest o 14 roku życia, jednak tylko po wyrażeniu zgody opiekuna prawnego.