Osoby niepełnoletnie

Przerwanie ciąży u nieletnich:

W Austrii kobieta w wieku od 14 do 18 lat może samodzielnie zadecydować o poddaniu się operacji, o ile dysponuje ona możliwością samodzielnej oceny przebiegu procedury medycznej i może suwerennie podjąć decyzję o przystąpieniu do zabiegu. W razie wątpliwości zakładane jest posiadanie zdolności oceny sytuacji i podjęcia decyzji. Jeśli u osoby niepełnioletniej brak zdolności oceny sytuacji i możliwości podjęcia decyzji o przystąpieniu do zabiegu, wymagana jest zgoda jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

Wszystkie kobiety poniżej 14. roku zycia potrzebują zgody jednego z rodziców, albo opiekuna prawnego.

Nieletni z niechcianą ciążą