Gynmed Ambulatorium

Gynmed Clinic Vienna
Gdy zdecyduje się Pani na usunięcie ciąży (aborcję), proponujemy co następuje: poradę w przypadku niechcianej ciąży, poradę, przeprowadzenie i termin kontrolny po przerwaniu ciąży następującymi metodami: metoda farmakologiczna z użyciem środkaMifegyne® (znanego wcześniej jakoRU 486) metoda chirurgiczna ze znieczuleniem miejscowym metoda chirurgiczna pod narkozą porada po przerwaniu ciąży

Prosimy o telefoniczne ustalenie terminu na rozmowę i zabieg: Tel.: 0043 699 178 178 07 dla osób mówiących po polsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 17.

Zapraszamy do lektury polskiego bloga Katarzyny Waniek: aborcja.org.
Tutaj zamieszczane są nowe, uzupełniające informacje i artykuły, Katarzyna udziela również odpowiedzi na pytania.
Prosimy o opinie i komentarze, pytania można również zadawać pisząc na adres katarzyna.waniek@gynmed.at.