Porównanie metod antykoncepcyjnych

Jaka jest skuteczność poszczególnych metod antykoncepcyjnych?

Skuteczność metod antykoncepcyjnych określana jest przy pomocy indeksu Pearla. Indeks wyliczany jest na podstawie liczby ciąż występujących u 100 kobiet stosujących daną metodę (100 kobiet w czasie jednego roku = 1.200 miesięcy stosowania).

Tabela porównawcza przedstawiająca indeks Pearla: nazwana od nazwiska Raymonda Pearla, (1879 – 1940), który był statystykiem na Joan Hopkins University w USA.

Im mniejsza wartość, tym bezpieczniejsze jest działanie danej (prawidłowo stosowanej) metody. Im większa różnica pomiędzy wartościami, tym ważniejsze dla skuteczności jest prawidłowe stosowanie metody. Im mniejsza różnica, tym mniej można popełnić błędów. Indeks nie uwzględnia faktu, że 10 do 15% wszystkich par wcale nie mogą zajść w ciążę.


Contraceptive Tecnology, 2007, www.contraceptivetechnology.org

pearl_index_en.png