Zakonodavtsvo koje regulira prekid trudnoće u Austriji

Sažetak:

Prekid trudnoće na zahtjev žene, kada ne postoji medicinska indikacija, u Austriji je zakonski dozvoljen do 16-og tjedna trudnoće (unutar 3 mjeseca od implantacije), u dogovoru s liječnikom. Osim ovoga, ne postoje druga ograničenja za obavljanje pobačaja na zahtjev žene. Liječnički tim postupak će obaviti prema pravilima struke, poštujući individualni pristup.

U Austriji nema obvezujućeg perioda čekanja na zahvat ni obaveznog savjetovanja i žene nisu obavezne iznijeti svoje razloge. Osobne informacije neće biti javno dostupne, jer Klinika nema obavezu obavještavanja osiguravajućih kuća, ni nekih drugih zadravstvenih institucija. Također, irelevantan je podatak iz koje države žena dolazi; prema svim klijenticama postupa se jednako, prema visokim moralnim i etičkim načelima.

U Austriji se troškovi namjernog pobačaja ne refundiraju od strane institucije zdravstvenog osiguranja, kao što je slučaj u nekim drugim državama Zapadne Europe. Drugim rječima, ako ne postoji neki medicinski razlog za prekid trudnoće, namjerni prekid neželjene trudnoće žena osobno plaća.


§97 StGB, od 1.siječnja, 1975.godine:

(1) Postupak nije kažnjiv

  • kada ga izvodi ginekolog, unutar 3 mjeseca od začeća i nakon liječničkog pregleda,
  • kada je pobačaj neophodan kako bi se izbjegle druge ozbiljne posljedice, komplikacije, kao što su neke fizičke i mentalne posljedice za trudnicu ili dijete i kada je trudnica mlađa od 14 godina; u svim ovim slučajevima postupak mora obaviti ginekolog,
  • kada se pobačajem spašava život trudnici i kada je to jedini način postupanja.

(2) Ni jedan liječnik nije obavezan obaviti pobačaj, odnosno sudjelovati u postupku, osim kada se istim spašava ženi život. Isto vrijedi i za ostalo medicinsko, zdravstevno i nezdravstveno osoblje.

(3) Oni koji odbiju izvršiti pobačaj, odnosno odbiju biti dio tima koji obavlja pobačaj, ne smiju ni na koji način biti sankcionirani.

Pojašnjenje:
Pobačaj je legalan kada se izvrši unutar 3 mjeseca od začeća i kada ga izvrši liječnik, iza obavljenog liječničkog pregleda i razgovora.
Iza ovog vremenskog perioda, pobačaj je legalan jedino kada je riječ o medicinskim indikacijama, tj. razlozima.

Pobačaj je legalan i nije potrebno čekanje na zahvat, a također ni savjetovanje u savjetovalištima nije obavezno. Ni od kakavog značaja nije podatak iz koje države trudnica dolazi, jer je postupanje prema svim klijenticama jednako. Na koncu, u Austriji se ne vodi evidencija namjernih pobačaja, a kontakt-podaci i ostale povjerljive infromacije ne dijele se i ne ustupaju nikome.


Zakonski okviri u Austriji kada je riječ o maloljetnim trudnicama

Pobačaj u trudnica mlađih od 18 godina.

Ako žena ima između 14-18 godina, osobno smije i treba potpisati prstanak za medicinski postupak, ako ima sposobnost razumijevanja i donošenja odluka. Ako postoji sumnja u njenu sposobnost razumijevanja postupanja i donošenja odluka, neophodan je pristanak roditelja, odnosno zakonskih staratelja.

Maloljetnice mlađe od 14 godina trebaju suglasnost roditelja ili zakonskih staratelja.