Porovnanie antikoncepčných metód

Ako účinné sú rôzne antikoncepčné metódy?

Účinnosť antikoncepčných metód a opatrenia sú vyjadrené pomocou Pearl-indexu. Index sa vypočítavá z počtu tehotenstiev na 100 žien po dobu jedného roka (100 ženských rokov= 1.200 aplikovaných mesiacov)

Porovnávacia tabuľka pearl-indexu: Pomenované po Raymondovi Pearlovi, (1879-1940), štatistik na Universite Johna Hopkinsa, USA:
Čím je číslo lepšie, tým účinnejšia je daná metóda. Dôležitý je pritom takzvaný „praktický" Pearl-index. Ten vyjadruje, ako sa daná metóda osvedčí  bežnom živote. Naproti tomu opisuje „teoretický" Pearl-index ako funguje daná metóda pri bezchybnej aplikácií.

Čím väčší je rozdiel medzi týmito dvoma hodnotami, tým dôležitejšia je bezchybná aplikácia pre bezpečnosť danej metódy. Čím menší je ten rozdiel, o to menej môžu muž či žena pokaziť. Index neberie do úvahy, že 10 až 15% všetkých párov vôbec nemôže počať dieťa.
Antikoncepčná technológia, 1998, www.contraceptivetechnology.org

pearl_index_en.png