Kirurški pobačaj

U lokalnoj anesteziji

Surgical abortion (illustration)
Anestetik se daje lokalno, u vrat maternice, cerviks i osjete se 2 ili 3 manja uboda. (Kroz cerviks, koji je smješten u rodnici, ulazi se u maternicu). Anestezija ubrzo počinje djelovati i tada ginekolog pažljivo širi, dilatira cerviks kako bi se u unutrašnjost maternice mogao uvesti mali plastični tubus. Produkt koncepcije s materničnom mukoznom membranom aspirira se kroz spomenuti tubus. Na kraju zahvata ponovi se ultrazvučni pregled kako bi se utvrdilo da je maternična šupljina prazna. Ovaj postupak traje svega nekoliko minuta. Kratkotrajni grčevi, poput menstrualnih, mogu se pojaviti neposredno iza zahvata, kao posljedica aktivnosti maternice, koja je sada prazna i obično brzo prolaze.

Krvarenje iza kirurškog pobačaja obično je slabije od normalne menstruacije, ali može biti nepravilno. Odnosno, može se pojaviti nakon 1-2 dana, što je uobičajeno.

Kirurški postupak je kratkotrajan i uzrokuje tek slabu bol, ako ga se pravilno izvede. Postupak obavlja doktor, a Vi možete sve pratiti i shvatiti kakve zablude prate ovaj postupak.

U općoj anesteziji

Na operacijskom stolu anesteziolog će Vam u venu dati anestetik i ubrzo ćete zaspati. Za vrijeme dok ste u općoj anesteziji, ginekolog će pažljivo širiti, dilatirati cerviks kako bi u unutrašnjost maternice mogao uvesti mali plastični tubus. Produkt koncepcije s materničnom mukoznom membranom aspirira se kroz spomenuti tubus. Postupak traje svega nekoliko minuta i ne uzrokuje nikakvu bol. Na kraju zahvata ponovi se ultrazvučni pregled kako bi se utvrdilo da je maternična šupljina prazna. Tada je zahvat gotov i anesteziolog će Vas polako probuditi iz anestezije.

Krvarenje iza kirurškog pobačaja obično je slabije od normalne menstruacije, ali može biti nepravilno. Odnosno, može se pojaviti nakon 1-2 dana, što je uobičajeno. Kratko ste u općoj anesteziji, a po buđenju iz anestezije sve je već gotovo.

Usporedba kirurškog i medikamentoznog pobačaja

Cijene pobačaja:

U Austriji troškovi pobačaja nisu pokriveni zdravstvenim osiguranjem, nego zahvat žena osobno plaća.
(U ostalim državama Zapadne Europe pobačaj je plaćen iz fonda, barem za mlade i rizične skupine žena. Izuzetak su Irska, Lihtenštajn, Malta i Monako, u kojima je pobačaj zabranjen).
Cijene zahvata su sljedeće (nema dodatnih troškova, neovisno o metodi):

Do 10-og tjedna gestacije € 560,-
Od 10-og do 14-og tjedna gestacije € 600,-

(ATM u Gynmed klinici, Beč)
 

Navedene cijene uključuju:

  • Konzultacije glede neželjene trudnoće
  • Konzultacije glede najprimjerenije metode za dovršenje neželjene trudnoće
  • Sve lijekove za medikamentozni pobačaj
  • Anesteziju (opću ili lokalnu) za kirurški pobačaj
  • Određivanje krvne grupe i Rh-faktora, te Rhogam (ako je trudnica Rh negativna)
  • Skrb neposredno iza zahvata