Vrlo rana trudnoća (ispod 6 tjedana gestacije)

Mnoge žene vrlo rano ustanove trudnoću i odmah se odluče za prekid neželjene trudnoće, čak i prije negoli se ona može dijagnosticirati, npr. ultrazvučno. Čak i u tako ranoj trudnoći i kirurški i medikamentozni pobačaj mogu se izvesti sasvim sigurno. Štoviše, postupak je, što se komplikacija tiče sigurniji što se ranije obavi:

Što treba imati na umu u ranoj trudnoći?

Sljedećih nekoliko činjenica treba se imati na umu, a kontrola tjedan dana iza pobačaja zapravo je obavezna.
Trudnoća trajanja kraćeg od 6 tjedana je premala i ultrazvučno se još ne vidi (1). Zato se još ne može jasno odrediti lokalizacija trudnoće, tj. radi li se o urednoj, intrauterinoj ili patološkoj, izvanmaterničnoj trundoći.
Iako izvanmaternična trudnoća nije česta, važno ju je pravilno prepoznati iz sljedećih razloga:

  • to je po život žene ozbiljno stanje i ponekad zahtijeva neodložno, hitno postupanje,
  • izvanmaternična trudnoća liječi se ili kirurški (laparoskopski najčešće) ili lijekovima (metotreksatom) i ni u kojem slučaju se ne može zbrinuti kirurški ili medikamentozno kao što se obavlja namjerni prekid (uredne) trudnoće.

Tipičan simptom izvanmaternične trudnoće je konstantna i pojačavajuća bol u donjem dijelu trbuha koja zahtijeva hitni pregled.

Ginekolog će odrediti vrijednost hCG-a u vašoj krvi radi dijagnosticiranja jako rane trudnoće, koja se ultrazvučno još ne vidi. Za oko tjedan dana pregled je potrebno ponoviti. Sljedeće određivanje hCG-a također može i žena sama obaviti, primjenjujući tzv. urinski test na trudnoću (koji nije sasvim precizan).

Kontrolni pregled za oko tjedan dana neophodan je, neovisno o tome je li namjerni pobačaj obavljen ili se žena odlučila za nastavak trudnoće.

Značajan pad vrijednosti hCG-a za tjedan dana dokaz je uspješno obavljenog pobačaja. Daljnje kontrole nisu potrebne, osim ako se pojave neke komplikacije, kao što su obilno vaginalno krvarenje, bolovi i slično.

Povišenje vrijednosti hCG-a ili zadržavanje na istoj razini kao i prije zahvata, sugerira izvanmaterničnu, ektopičnu trudnoću. U tom slučaju potrebno je čim prije obaviti ultrazvučni pregled, kako bi se ustanovila lokalizacija trudnoće. O nalazu pregleda ovisit će daljnje postupanje.

Pobačaj u jako ranoj trudnoći je vrlo uspješan i siguran kada se poštuju sva pravila struke.