Shkaqet e shtatzënisë së padëshiruar

Një grua është pjellore rreth 35 vjet të jetës së saj. Kjo është një kohë shumë e gjatë në të cilën rastësisht ndodh që gruaja të mbetet shtatzanë pa dëshire. Megjithëse edhe pse pothuajse të gjitha gratë në këtë situatë në thelb duan një fëmijë ne te ardhmen, ato vendosin në bazë të situatës aktuale ose të partnerit për një abort. Arsyeja për këtë është shqyrtimi i kujdesshëm dhe deklarata se për shkak të situatës aktuale të jetës ose marrëdhënieve të vështira ose të zhdukura me partnerin, ato aktualisht nuk mund të marrin përgjegjësinë për një fëmijë. Prandaj është një vendim që fokusohet në mirëqenien e një fëmije të mundshëm të ardhshëm.

Gratë të cilat vijnë për të kryer abortin e dinë shumë mirë se për cfarë bëhet fjalë. Më tepër se gjysma e tyre kanë femijë dhe vendosin të abortojnë për shkak të situatës së ndodhur

Një abort nuk është një shans i dhënë vetëm një herë

Gjatë shumë viteve të pjellorisë, gratë shpesh mbeten pa dashje shtatzëna ose dëshirojnë t'i japin fund një shtatëzanie të menduar fillimisht. Këto situata nuk janë përjashtime të pazakonta: përkundrazi, aborti kirurgjik është procedura më e zakonshme kirurgjike në gjinekologji / obstetrikë! Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) e përmbledh situatën si më poshtë: Nga 208 milionë shtatëzanitë që ndodhin në mbarë botën çdo vit , rreth 42 milionë abortohen (20%). Kështu, shumica dërrmuese e grave në botë ka gjasa të kenë të paktën një abort në jetën e tyre. Rreth 20 milionë ose pothuajse gjysma e të gjitha aborteve kryhen në një mënyrë të pasigurt, duke çuar në një numër të madh komplikimesh të rënda: & nbsp; rreth 5 milion trajtime pacientësh dhe rreth 70.000 vdekje në mbarë botën.

Numri i aborteve po bie ndjeshëm kudo ku përdoren shpesh metoda efektive kontraceptive "(WHO 2003, Guttmacher 2009).

Cfarë con në një shtatëzani të padëshiruar?