Porovnanie chirurgického a medikamentózneho umelého prerušenia tehotenstva

V tejto tabuľke vidíte zhrnutie rozdielov medzi medikamentóznym a chirurgickým prerušením tehotenstva, a môžete tak lepšie porovnať metódy a pomôžeme Vám to v rozhodovaní sa.

Porovnanie chirurgického a medikamentózneho prerušenia tehotnosti

Ako si vybrať medzi lekárskych a chirurgických potratov?

 

Metóda Chirurgické prerušenie tehotnosti Medikamentózne prerušenie tehotnosti
Realizácia: skúseným doktorom (zodpovednosť doktora) žena užije lieky (viac vlastnej zodpovednosti ženy, viac konfrontácie)
Priebeh v priebehu niekoľkých minút
trvá niekoľko dní:
1.Deň Mifegyne
3.Deň Prostaglandín
Potom je vylúčenie často nebadané (v 2% je nutný aj napriek tomu chirurgický zásah)
 
Doplňujúca liečba liekmi lokálna umŕtvenie alebo plná narkóza príp. Tabletky na utíšenie bolesti
Krvácanie slabé Väčšinou silnejšie a dlhšie ako pri menštruácii
Komplikácie zriedkavo: poranenia maternice, infekcia, incident s narkózou veľmi zriedkavo silné krvácanie, kvôli ktorému je nutná kyretáž. Ťažké komplikácie neboli s použitým prostaglandínom zistené
Vedľajšie účinky  prípadná nevoľnosť po narkóze kŕčové bolesti, nevoľnosť, zriedkavo vracanie, hnačka
Pôsobenie na plodnosť mimoriadne zriedkavé a len ak nastanú komplikácie žiadne zistené
Čas, počítaný od prvého dňa poslednej menštruácie od 5.do 14.týždňa od pozitívneho testu, do 63.dňa (9.týždeň) prípustné pre umelé prerušenie tehotnosti bez lekárskeho dôvodu, účinné počas celého tehotenstva
Výhody Priebeh je rýchly, po takmer žiadne telesné sťažnosti môže byť urobený už veľmi skoro, žiadna narkóza, žena neodovzdáva kontrolu
Nevýhody až od 5.týždňa možné, žena odovzdá kontrolu; príp. narkóza tžena potrebuje nejaký čas, ošetrenie trvá niekoľko dní, silné krvácanie; príp. bolesti